ข้อมูลเทศบาล

นายก่อชิ เพชรไพรพนาวัลย์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวง
โทร. 096-6535535

msgถาม-ตอบ สายตรงนายก

นายอภิสิทธิ์ ยลละออ - ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง <br> โทร. 095-6986957

นายอภิสิทธิ์ ยลละออ

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง
โทร. 095-6986957


informationระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับกิจการสภา

ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับกิจการสภา

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับ3) พ.ศ. 2565 5.19 MB. 51
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วการลาของผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร เเละสภาท้องถิ่น 2547 76 KB. 119
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขิงอปท.2543 77 KB. 124
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนอปท.2559 เเก้ไขฉบับ2 2563 179 KB. 126
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำเเผนพัฒนาอปท.2548(ฉบับ3) 84 KB. 122
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำเเผนพัฒนาอปท.2548(ฉบับ2) 48 KB. 126
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำเเผนพัฒนาอปท.2548 108 KB. 122
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก จ่าย ฝาก เก็บรักษา เเละฝากเงินของอปท.2547(ฉบับ4) 155 KB. 128
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก จ่าย ฝาก เก็บรักษา เเละฝากเงินของอปท.2547(ฉบับ3) 57 KB. 117
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก จ่าย ฝาก เก็บรักษา เเละตรวจเงินของอปท.2547(ฉบับ2) 59 KB. 121
11 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก จ่าย ฝาก เก็บรักษา เเละตรวจเงินของอปท.2547 3.53 MB. 127
12 พรบ.จัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 294 KB. 125
13 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณของอปท.2541 เเก้ไขฉบับ3 2543 140 KB. 122
14 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา2547 เเก้ไขฉบับ2 2543 363 KB. 125
15 พรบ.กำหนดเเผนเเละขั้นตอนการกระจายอำนาจเเก้อปท.2542 (เเก้ไขฉบับ2) 71 KB. 119
16 พรบ.กำหนดเเผนเเละขั้นตอนการกระจายอำนาจเเก้อปท.2542 184 KB. 122
17 พรบ.เทศบาล 2496 (ฉบับ14) 191 KB. 118
18 พรบ.เทศบาล 2496 (แก้ไข ฉบับ13) 313 KB. 131


แชร์หน้านี้: