ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลบ้านหลวง                               วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) "กินอิ่ม นอนอุ่น ชุมฉ่ำน้ำท่า ท่องเที่ยวพัฒนา ผืนป่าเขียวขจี เศรษฐกิจดีแบบพอเพียง"
 ข้อมูลเทศบาล

นายก่อชิ เพชรไพรพนาวัลย์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวง
โทร. 096-6535535

msgถาม-ตอบ สายตรงนายก

นายอภิสิทธิ์ ยลละออ - ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง <br> โทร. 095-6986957

นายอภิสิทธิ์ ยลละออ

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง
โทร. 095-6986957


structureฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร

นายก่อชิ เพชรไพรพนาวัลย์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวง
โทร 096-6535535

นายศรีหมื่น จอมนที

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวง
โทร 089-9976980

นายอุดมชัย มหายาโน

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวง
โทร 087-1895702

นายมนูญ เสริมศักดิ์ตระกุล

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวง
โทร 089-9552625

นายบุญรัตน์ อุตตะมะ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวง
โทร 086-1966261


แชร์ให้เพื่อน: