ข้อมูลเทศบาล

นายก่อชิ เพชรไพรพนาวัลย์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวง
โทร. 096-6535535

msgถาม-ตอบ สายตรงนายก

นายอภิสิทธิ์ ยลละออ - ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง <br> โทร. 095-6986957

นายอภิสิทธิ์ ยลละออ

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง
โทร. 095-6986957


structureฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร

นายก่อชิ เพชรไพรพนาวัลย์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวง
โทร 096-6535535

นายศรีหมื่น จอมนที

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวง
โทร 086-1908291

นายอุดมชัย มหายาโน

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวง
โทร 087-1895702

นายมนูญ เสริมศักดิ์ตระกูล

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวง
โทร 089-9552625

นายอิ่นคำ เตจ๊ะวันโน

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวง
โทร 087-1885604


แชร์ให้เพื่อน: