ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลบ้านหลวง                               วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) "กินอิ่ม นอนอุ่น ชุมฉ่ำน้ำท่า ท่องเที่ยวพัฒนา ผืนป่าเขียวขจี เศรษฐกิจดีแบบพอเพียง"
 ข้อมูลเทศบาล

นายก่อชิ เพชรไพรพนาวัลย์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวง
โทร. 096-6535535

msgถาม-ตอบ สายตรงนายก

นายอภิสิทธิ์ ยลละออ - ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง <br> โทร. 095-6986957

นายอภิสิทธิ์ ยลละออ

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง
โทร. 095-6986957


markerติดต่อเทศบาลตำบลบ้านหลวง

แผนที่ตั้ง เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่


เทศบาลตำบลบ้านหลวง

1 หมู่ 20 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

โทรศัพท์: 053-033618-9

โทรสาร: 053-114370

อีเมล: banluang0120@gmail.com

อีเมลงานสารบรรณ: saraban@banloung.go.th

Facebook: เทศบาลตำบลบ้านหลวง อินทนนท์

Youtube : เทศบาลตำบลบ้านหลวง อินทนนท์

TIKTOK : @banloung_inthanon

LINE Official Account : เทศบาลตำบลบ้านหลวง


สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหลวง โทร. 053-033618-9

สำนักปลัดเทศบาล -------------------- ต่อ 11
กองคลัง -------------------------------- ต่อ 12
กองช่าง -------------------------------- ต่อ 13
กองการศึกษา -------------------------- ต่อ 14
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ------- ต่อ 15
ห้องหัวหน้าสำนักปลัด ----------------- ต่อ 16
ห้องปลัดเทศบาล ---------------------- ต่อ 17
ห้องนายกเทศมนตรี ------------------- ต่อ 18
ห้องรองปลัดเทศบาล ------------------ ต่อ 19
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย -------- 053-033581

แบบฟอร์มติดต่อเทศบาล