ข้อมูลเทศบาล

นายก่อชิ เพชรไพรพนาวัลย์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวง
โทร. 096-6535535

msgถาม-ตอบ สายตรงนายก

นายอภิสิทธิ์ ยลละออ - ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง <br> โทร. 095-6986957

นายอภิสิทธิ์ ยลละออ

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง
โทร. 095-6986957


ฝ่ายนิติบัญญัติ

ฝ่ายนิติบัญญัติ

นายสมชาย ดวงเดช

ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านหลวง
โทร 091-7740046

นายสมโภช พงษ์เจริญวรรณ

รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านหลวง
โทร 096-5190642

นางสาวเกศรา เดโชชัยไกวัล

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านหลวง
โทร. 097-1518255

เขต 1

นายสมบัติ จอมมลทิน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านหลวง เขต 1
โทร 080-8851447,083-8279885

นายสมพร อินต๊ะยศ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านหลวง เขต 1
โทร 097-3381900

นายธานินทร์ ธิปัญญา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านหลวง เขต 1
โทร 081-0338207

นางสาววราภรณ์ พรมยาโน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านหลวง เขต 1
โทร 090-7412141

เขต 2

นายกรฤทธิ์ ดุเจโต๊ะ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านหลวง เขต 2
โทร 086-1154096

นายก่อตี สีสุวรรค์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านหลวง เขต 2
โทร 080-8642807

นายพงษ์ศักดิ์ วนาลัยนิเวศน์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านหลวง เขต 2
โทร 093-1313850

นายทรงวุฒิ แซ่วะ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านหลวง เขต 2
โทร 093-3137356

นายยุทธภูมิ พงศ์ไพรสณฑ์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านหลวง เขต 2
โทร 098-7902207


แชร์ให้เพื่อน: