ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลบ้านหลวง                               วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) "กินอิ่ม นอนอุ่น ชุมฉ่ำน้ำท่า ท่องเที่ยวพัฒนา ผืนป่าเขียวขจี เศรษฐกิจดีแบบพอเพียง"
 ข้อมูลเทศบาล

นายก่อชิ เพชรไพรพนาวัลย์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวง
โทร. 096-6535535

msgถาม-ตอบ สายตรงนายก

นายอภิสิทธิ์ ยลละออ - ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง <br> โทร. 095-6986957

นายอภิสิทธิ์ ยลละออ

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง
โทร. 095-6986957


informationศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตำบลบ้านหลวง
: การส่งเสริมความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

เทศบาลตำบลบ้านหลวง ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ภายในองค์กร ประจำปี 2565 จำนวน 2 ส่วนราชการ ได้แก่ สำนักปลัดเทศบาล และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปรากฎตามเอกสาร Download

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 58 KB. 49


แชร์หน้านี้: