ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลบ้านหลวง                               วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) "กินอิ่ม นอนอุ่น ชุมฉ่ำน้ำท่า ท่องเที่ยวพัฒนา ผืนป่าเขียวขจี เศรษฐกิจดีแบบพอเพียง"
 ข้อมูลเทศบาล

นายก่อชิ เพชรไพรพนาวัลย์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวง
โทร. 096-6535535

msgถาม-ตอบ สายตรงนายก

นายอภิสิทธิ์ ยลละออ - ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง <br> โทร. 095-6986957

นายอภิสิทธิ์ ยลละออ

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง
โทร. 095-6986957


hornข่าวกิจกรรม

ร่วมวมงานประเพณีไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 7 แห่งทิพย์จักราธิวงศ์

  • 23 พฤศจิกายน 2565
  • อ่าน 14 ครั้ง

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
นายก่อชิ เพชรไพรพนาวัลย์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวง นายศรีหมื่น จอมนที รองนายกเทศมนตรีฯ นายอุดมชัย มหายาโน รองนายกเทศมนตรีฯ นายมนูญ เสริมศักดิ์ตระกูล เลขานายกเทศมนตรีฯ นายบุญรัตน์ อุตตะมะ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายอินคำ เตจ๊ะวันโน นายศรีหมื่น ปฏิกา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย นายสมชาย ดวงเดช ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านหลวง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านหลวง นายอภิสิทธิ์ ยลละออ ปลัดเทศบาล นางสาวกัญฐ์ธมล ดวงวิโรจน์ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลบ้านหลวง ผู้นำชุมชน หมู่ที่ 5 - 23 ตำบลบ้านหลวง และประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านหลวง ร่วมวมงานประเพณีไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 7 แห่งทิพย์จักราธิวงศ์ เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
ครบ 125 ปี ของการพิราลัย โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดพิธี ณ ลานพิธีบนยอดดอยอินทนนท์แชร์หน้านี้: