ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลบ้านหลวง                               วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) "กินอิ่ม นอนอุ่น ชุมฉ่ำน้ำท่า ท่องเที่ยวพัฒนา ผืนป่าเขียวขจี เศรษฐกิจดีแบบพอเพียง"
 ข้อมูลเทศบาล

นายก่อชิ เพชรไพรพนาวัลย์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวง
โทร. 096-6535535

msgถาม-ตอบ สายตรงนายก

นายอภิสิทธิ์ ยลละออ - ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง <br> โทร. 095-6986957

นายอภิสิทธิ์ ยลละออ

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง
โทร. 095-6986957


hornข่าวกิจกรรม

ประเมินเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประเภทโดดเด่น

  • 7 พฤษภาคม 2567
  • อ่าน 32 ครั้ง

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรุณา ใจใส พร้อมคณะผู้นักวิจัยและผู้ประเมินภาคสนาม ในการประเมินเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประเภทโดดเด่น ของเทศบาลตำบลบ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ พร้อมทั้งมีการนำเสนอข้อมูลนวัตกรรมโครงการ ร่วมรักษ์ผืนป่า แก้ปัญหาที่ดิน อินทนนท์ครอบครัวเดียวกัน (Inthanon Smart living) ณ เทศบาลตำบลบ้านหลวง
โดยมีนายก่อชิ เพชรไพรพนาวัลย์ (นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวง) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล,ข้าราชการ, กำนันตำบลบ้านหลวง, ผู้นำชุมชนตำบลบ้านหลวง พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล เเละภาคีเครือข่ายของเทศบาลตำบลบ้านหลวงทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับการรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภททั่วไป ประจำปี 2567 ร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการฯ
ศักดิ์วิทยา ธฤติธนเกียรติ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอจอมทอง เข้าร่วมการตรวจประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่นแชร์หน้านี้: