ข้อมูลเทศบาล

นายก่อชิ เพชรไพรพนาวัลย์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวง
โทร. 096-6535535

msgถาม-ตอบ สายตรงนายก

นายอภิสิทธิ์ ยลละออ - ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง <br> โทร. 095-6986957

นายอภิสิทธิ์ ยลละออ

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง
โทร. 095-6986957


hornข่าวกิจกรรม

บริการเก็บค่าภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง และค่าธรรมเนียมขยะ นอกสถานที่

  • 6 มิถุนายน 2567
  • อ่าน 54 ครั้ง

วันที่ 6 มิถุนายน 2567
เทศบาลตำบลบ้านหลวง โดยนางเกศร สุกัน(ผอ.กองคลัง) เเละเจ้าหน้าที่กองคลังงานจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกเเก่ประชาชนในการออกบริการเก็บค่าภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง และค่าธรรมเนียมขยะ นอกสถานที่ ณ บ้านเเม่ยะน้อย หมู่ 18 ต.บ้านหลวงแชร์หน้านี้: