ข้อมูลเทศบาล

นายก่อชิ เพชรไพรพนาวัลย์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวง
โทร. 096-6535535

msgถาม-ตอบ สายตรงนายก

นายอภิสิทธิ์ ยลละออ - ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง <br> โทร. 095-6986957

นายอภิสิทธิ์ ยลละออ

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง
โทร. 095-6986957


hornข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านหลวง

  • 20 มิถุนายน 2567
  • อ่าน 88 ครั้ง

ชวนคนรุ่นใหม่สมัครเป็น "คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านหลวง"

สำหรับเด็กและเยาวชนที่สนใจมีส่วนร่วมในการสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมผ่านกลไกสภาเด็กและเยาวชน ด้วยการลงสมัครรับคัดเลือกเป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านหลวง เพื่อเป็นตัวแทนในการร่วมออกความเห็น และขับเคลื่อนงานผ่านสภาเด็กฯ

-ได้ประสบการณ์และพัฒนาทักษะในเวทีระดับเมือง
-ได้สะสมผลงานเป็น portfolio
-ได้เพื่อนและเครือข่ายที่ทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสังคม

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1 อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
2 เด็กและเยาวชน ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านหลวง
3 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

เอกสารและหลักฐานการสมัคร
1 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก (แบบ สตย.05.1)
2 รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

ผู้สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่
กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านหลวง หรือ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ติดต่อสอบถาม ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 กรกฎาคม ๒๕67 ในวันเวลาราชการ หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.banloung.go.th หรือติดต่อ สอบถาม โทรศัพท์หมายเลข 053 - 033618 ต่อ 14 , 083 ? 8213161(นางลักษมี ก้อนสุรินทร์)

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 รับสมัครสภาเด็ก67 290 KB. 15


แชร์หน้านี้: