ข้อมูลเทศบาล

นายก่อชิ เพชรไพรพนาวัลย์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวง
โทร. 096-6535535

msgถาม-ตอบ สายตรงนายก

นายอภิสิทธิ์ ยลละออ - ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง <br> โทร. 095-6986957

นายอภิสิทธิ์ ยลละออ

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง
โทร. 095-6986957


hornข่าวกิจกรรม

ประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) ประจำปี 2567

  • 28 มิถุนายน 2567
  • อ่าน 12 ครั้ง

วันที่ 28 มิถุนายน 2567
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านหลวง รับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) ประจำปี 2567 โดยผ่านระดับเกียรติบัตร จากศูนย์อนามัยเขต 1 เชียงใหม่ และสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
โดยมีนายก่อชิ เพชรไพรพนาวัลย์ (นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวง) / นายอภิสิทธิ์ ยลละออ(ปลัดเทศบาล) / นายยุทธนา คำมงคล(ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) และนางสาวพิมพ์ศา วสุสิริธันย์ (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข) ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน ในครั้งนี้แชร์หน้านี้: