ข้อมูลเทศบาล

นายก่อชิ เพชรไพรพนาวัลย์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวง
โทร. 096-6535535

msgถาม-ตอบ สายตรงนายก

นายอภิสิทธิ์ ยลละออ - ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง <br> โทร. 095-6986957

นายอภิสิทธิ์ ยลละออ

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง
โทร. 095-6986957


hornข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลบ้านหลวงดำเนินการประชุมประชาคมตำบล ในวันที่ 9 กรกฏาคม 2567

  • 9 กรกฎาคม 2567
  • อ่าน 11 ครั้ง

ในวันที่ 9 กรกฏาคม 2567 เทศบาลตำบลบ้านหลวงได้ดำเนินการประชุมประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 ณ ลานอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหลวง เพื่อนำไปเป็นกรอบ

ในการจัดทำงบประมาณ รวมทั้งเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่แชร์หน้านี้: