ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลบ้านหลวง                               วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) "กินอิ่ม นอนอุ่น ชุมฉ่ำน้ำท่า ท่องเที่ยวพัฒนา ผืนป่าเขียวขจี เศรษฐกิจดีแบบพอเพียง"
 ข้อมูลเทศบาล

นายก่อชิ เพชรไพรพนาวัลย์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวง
โทร. 096-6535535

msgถาม-ตอบ สายตรงนายก

นายอภิสิทธิ์ ยลละออ - ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง <br> โทร. 095-6986957

นายอภิสิทธิ์ ยลละออ

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง
โทร. 095-6986957


hornข่าวกิจกรรม

พ่นยาควบคุมโรคไข้เลือดออก ก่อนเปิดเรียนตามปกติในรูปแบบ ON SITE 2 โรงเรียน 2 ศพด.

  • 11 พฤษภาคม 2565
  • อ่าน 25 ครั้ง

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านหลวง ลงพื้นที่พ่นยาควบคุมโรคไข้เลือดออก ก่อนเปิดเรียนตามปกติในรูปแบบ ON SITE วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นี้ โดยวันนี้ได้ดำเนินการพ่นยาควบคุมโรคไข้เลือดออก ดังนี้

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด่นสัน
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ยะน้อย
3. โรงเรียนบ้านแม่ยะน้อย
4. โรงเรียนบ้านขุนยะแชร์หน้านี้: