ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลบ้านหลวง                               วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) "กินอิ่ม นอนอุ่น ชุมฉ่ำน้ำท่า ท่องเที่ยวพัฒนา ผืนป่าเขียวขจี เศรษฐกิจดีแบบพอเพียง"
 ข้อมูลเทศบาล

นายก่อชิ เพชรไพรพนาวัลย์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวง
โทร. 096-6535535

msgถาม-ตอบ สายตรงนายก

นายอภิสิทธิ์ ยลละออ - ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง <br> โทร. 095-6986957

นายอภิสิทธิ์ ยลละออ

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง
โทร. 095-6986957


hornข่าวกิจกรรม

รังวัดที่โครงการขุดแก้มลิงขุมดินดำ

  • 12 พฤษภาคม 2565
  • อ่าน 31 ครั้ง

วันที่ 12 เมษายน 2565 นายศรีหมื่น จอมนที รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวง นายรพีพงศ์ ชัยอาภัย  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านหลวง ร่วมกับ นางอุษา คำโต๊ะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง คณะกรรมการเหมืองหลวง และเจ้าหน้าที่กรมที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาจอมทอง ลงพื้นที่รังวัดที่สาธารณประโยชน์(ที่ชายตลิ่งริมน้ำแม่กลาง) ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการขุดแก้มลิงขุมดินดำ พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ 1 แห่ง พร้อมปรับปรุงระบบส่งน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำและระบบกระจายน้ำ ตำบลบ้านหลวง ตำบลสบเตี๊ยะ ตำบลข่วงเปาแชร์หน้านี้: