ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลบ้านหลวง                               วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) "กินอิ่ม นอนอุ่น ชุมฉ่ำน้ำท่า ท่องเที่ยวพัฒนา ผืนป่าเขียวขจี เศรษฐกิจดีแบบพอเพียง"
 ข้อมูลเทศบาล

นายก่อชิ เพชรไพรพนาวัลย์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวง
โทร. 096-6535535

msgถาม-ตอบ สายตรงนายก

นายอภิสิทธิ์ ยลละออ - ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง <br> โทร. 095-6986957

นายอภิสิทธิ์ ยลละออ

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง
โทร. 095-6986957


hornข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประกวดราคา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ยื่นเอกสารประกวดราคา

  • 29 กันยายน 2565
  • อ่าน 45 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประกวดราคา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ยื่นเอกสารประกวดราคา ตามประกาศเทศบาลตำบลบ้านหลวง ลงวันที่ 1 กันยายน 2565 เพื่อประกวดราคาโครงการบริหารจัดการขยะปราศจากมลพิษเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าชุมชนเทศบาลตำบลบ้านหลวง ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลดำบลบ้านหลวง วงเงินงบประมาณ 190,000,000.00 บาท(หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านบาทถ้วน) และได้มีผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาในโครงการดังกล่าวแล้ว จำนวน 1 ราย คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเว่น ซัน 2514 คณะกรรมการดำเนินการประกวดราคา จึงขอประกาศให้ทราบถึงกำหนดวัน เวลาสถานที่ และยื่นเอกสารประกวดราคา ในวันที่ 30 กันยายน 2565 ระหว่างเวลา 10:00-11:00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านหลวง จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 ประกาศ 420 KB. 20


แชร์หน้านี้: