ข้อมูลเทศบาล

นายก่อชิ เพชรไพรพนาวัลย์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวง
โทร. 096-6535535

msgถาม-ตอบ สายตรงนายก

นายอภิสิทธิ์ ยลละออ - ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง <br> โทร. 095-6986957

นายอภิสิทธิ์ ยลละออ

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง
โทร. 095-6986957


hornราคากลาง

ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์หัถกรรมกลุ่มทอผ้าหย่อมบ้านสบหาด ม.12 บ้านอ่างกาน้อย ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

  • 8 มีนาคม 2567
  • อ่าน 94 ครั้งแชร์หน้านี้: