ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลบ้านหลวง                               วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) "กินอิ่ม นอนอุ่น ชุมฉ่ำน้ำท่า ท่องเที่ยวพัฒนา ผืนป่าเขียวขจี เศรษฐกิจดีแบบพอเพียง"
 ข้อมูลเทศบาล

นายก่อชิ เพชรไพรพนาวัลย์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวง
โทร. 096-6535535

msgถาม-ตอบ สายตรงนายก

นายอภิสิทธิ์ ยลละออ - ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง <br> โทร. 095-6986957

นายอภิสิทธิ์ ยลละออ

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง
โทร. 095-6986957


informationศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตำบลบ้านหลวง
: การส่งเสริมความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริต

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ตามที่่เทศบาลตำบลบ้านหลวง ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน  ITA ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และได้กำหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมส่งเสริมคุุณธรรมและความโปร่งใสขององค์์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังปรากฎตามเอกสาร Download


แชร์หน้านี้: