ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลบ้านหลวง                               วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) "กินอิ่ม นอนอุ่น ชุมฉ่ำน้ำท่า ท่องเที่ยวพัฒนา ผืนป่าเขียวขจี เศรษฐกิจดีแบบพอเพียง"
 ข้อมูลเทศบาล

นายก่อชิ เพชรไพรพนาวัลย์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวง
โทร. 096-6535535

msgถาม-ตอบ สายตรงนายก

นายอภิสิทธิ์ ยลละออ - ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง <br> โทร. 095-6986957

นายอภิสิทธิ์ ยลละออ

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง
โทร. 095-6986957


hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบบัณฑิตศึกษา

  • 4 มกราคม 2566
  • อ่าน 42 ครั้ง

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ตั้งแต่บัดนี้
ถึง ๓ด มกราคม ๒๕๖๖ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครศึกษาต่อผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่
http://www.graduate.cmru.ac.thแชร์หน้านี้: