ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลบ้านหลวง                               วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) "กินอิ่ม นอนอุ่น ชุมฉ่ำน้ำท่า ท่องเที่ยวพัฒนา ผืนป่าเขียวขจี เศรษฐกิจดีแบบพอเพียง"
 ข้อมูลเทศบาล

นายก่อชิ เพชรไพรพนาวัลย์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวง
โทร. 096-6535535

msgถาม-ตอบ สายตรงนายก

นายอภิสิทธิ์ ยลละออ - ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง <br> โทร. 095-6986957

นายอภิสิทธิ์ ยลละออ

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง
โทร. 095-6986957


hornข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง..ห้ามเผาเด็ดขาด เร่งทำแนวกันไฟ ลดเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ในเขตพื้นที่ชุมชน และพื้นที่เกษตรกรรม

  • 3 กุมภาพันธ์ 2566
  • อ่าน 81 ครั้ง

เชียงใหม่ประกาศ 15 ก.พ.-30 เม.ย. ห้ามเผาเด็ดขาด เร่งทำแนวกันไฟ ลดเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ????????
ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้มีประกาศ ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2566 เรื่อง..ห้ามเผาเด็ดขาด เร่งทำแนวกันไฟ ลดเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ในเขตพื้นที่ชุมชน และพื้นที่เกษตรกรรม ห้ามไม่ให้ผู้ใด ดำเนินการเผาขยะมูลฝอย เผากิ่งไม้ใบหญ้า วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ตลอดจนวัชพืชต่างๆ เพื่อมิให้ก่อเหตุรำคาญ เพื่อเป็นการป้องกันภัยจากไฟป่าหมอกควัน และลดมลพิษทางอากาศ ที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน จึงออกประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.matichon.co.th/region/news_3796136แชร์หน้านี้: